காத்தான்குடி ஜம்மியத்துல் பலாஹ் அரபுக் கல்லூரியை அமைச்சர் ஹிஸ்புல்லாஹ் கைபற்றும் முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது .

DSCN2654-720x480ஜம்மியத்துல் பலாஹ் அரபுக்கலூரியின்  அதிபர்  செய்குல்  பலாஹ் அவர்களின் மறைவைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட அதிபர் வெற்றிடத்தை கைப் பற்றும் ஹிஸ்புல்லாஹ்வின்  முயற்சியை   நிருவாகத்தினர் சூட்சிமமாக  தோல்வியடையச் செய்தனர் .

அமைச்சரின் ஆதரவாளரான அலியார் பலாகியை   அதிபராக்கி    ஜமியதுல் பலாஹ்வை  கைப்பற்றும்  முயற்சியில் ஹிஸ்புல்லாஹ்  திரைமறைவில் ஈடுபட்டுவந்தார்   இதனை அறிந்து கொண்ட நிருவாகத்தினர் விரைந்து நடவடிக்கையில் இறங்கினர் .

மர்கூம் செய்குல் பலாஹ் அவர்களின் மகனை அதிபராக்கும் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு உடனடியாக  அதிலும் வெற்றிகண்டனர்.

அமைச்சர்  ஹிஸ்புல்லாஹ்   முந்தாஸ் மௌலவியை  நிருவாகத்தில் தலைவராக்க எடுத்த முயற்சியையும் நிருவாகம் கவனமாக முறியடித்துள்ளது அலியார் பலாகியை  அதிபராக்குமாறு   கூறி பலாவுக்குள் கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்ட ஹிஸ்புல்லாஹ்வின் ஆதரவு மாணவர்களை உடனடியாக மதரசாவை விட்டும்  விரட்டியமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்

Advertisements
This entry was posted in Kattankudy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s