ஏழை மு அத்தினார்கள் புதிய கடவுச் பெறுவதற்கான நிதிக் கொடுப்பனவை நிறுத்தியது ஏன்

mlamஅமைச்சர் எம் எல் ஏ .எம் ஹிஸ்புள்ளஹ்வினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஏழை மு அத்தினார்களுக்குகான உம்ரா பயணத்தில் பல்வேறு ஊழல்கள் இடம் பெற்று வருவதாக பலமான செய்திகள் உலா வந்து கொண்டு இருக்கின்றன .

இரண்டாம் கட்ட உம்ரா யாத்திரியர்கள் பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ள நிலையில் மு அத்தினார்களுக்கு முன்னர் வழங்கப்பட்ட  கடவுச் சீட்டு பெறுவதற்கான நிதி உதவி  இரண்டாம் கட்ட  யாதிரியர்களுக்கு இம்முறை நிறுத்தப் பட்டுள்ளதாக எமது இணையதளத்திற்கு மு அத்தினார் ஒருவர் தெரிவித்தார்.

சவூதி அரேபியாவில் உள்ள தனவந்தரால்  வழங்கப்பட்டுள்ள இப்பனதினை யார் கையாடல் செய்துள்ளனர் என்பதை அமைச்சர் உடனடியாக நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு சம்மந்தப் பட்ட மு அத்தினார்களுக்கு மீண்டும் இப்பணத்தினை  பெற்றுக் கொள்ள  ஆவனை செய்வாரா?

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s