இந்து மத சாயலைக் கொண்ட பெயர்களை சூட்டும் அப்துர்றஊப் பாடசாலைகளில் பெயர்களை கூற வெட்கப் படும் குழந்தைகள்

IMG_0871காத்தான்குடி5 பதுரியா பள்ளிவாயலில் இந்து மத அடிப்படைகளை கொண்ட அத் வைத கொள்கையை இஸ்லாத்தினுள் புகுத்தி திட்டமிட்ட அடிப்படையில் காத்தான்குடி பிரதேசத்தில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வரும் அப்துர் றஊப் அவரது ஆதரவாளர்களின் குழந்தைகளுக்கு இந்து மத சாயலைக் கொண்ட பெயர்களை சூட்டி வருவதாக அப்பிரதேச ஆசிரியர்கள் கவலை தெரிவித்தனர் இவ்வாறு பெயர்களைக் கொண்ட சிறுவர் சிறுமிகள் தங்கள் பெயர்களை பாடசாலையில் கூறுவதற்கு வெட்கப் படுவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

முஸ்லிம் சமூகத்தின் கலாச்சாரம் பண்பாடு என்பன இதன் மூலம் குழி தோண்டி புதைக்கப் படுவதாகவும் இது தொடர்பில் பெரிதும் கவலை கொள்வதாக அவர்கள் செய்தியாளரிடம் தெரிவித்தனர்

இச்சம்பவம் குழந்தைகளுக்கு உளவியல் ரீதியாக பல்வேறு பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்தக் கூடுமென பாடசாலை வட்டாரங்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் .

இவரால் சூட்டப் பட்ட பெயர்கள் ;

சந்தினி சௌனா (பெண்),சத்துக் முயினி (ஆண்),சந்தல் சாபி (ஆண்),சப்சப் (ஆண்).,பைங்கிளி பாத்திமா (பெண்)சைங்கிளி ஷாக்கிறா(பெண்),சாதா பர்க்கி (பெண்)ஜாசத் மன்ஸா(பெண்),ஜாபத் மஸ்லா(பெண்),ஜஸ்லத் மஸ்றா (பெண்),சாத் சஹாரி (ஆண்),ஜாலி சஜன்(ஆண்),லஆலி(பெண்)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s