மனித நேயமிக்க ஜனாதிபதியை கண்டது இலங்கை

srisena- parlimentஇலங்கை வரலாற்றில் நீண்ட காலங்களுக்கு பின்னர் மனித நேயத்துடனான ஒரு ஜானதிபதியை கண்டது தேசம் பல்லின மக்கள் வாழும் அழகிய நாடொன்ரின் இருபத்தி ஐந்து வருடகால கொடியயுத்தத்தையும் இனவாத தீயிலும் வெந்து போன மக்களுக்கு இது ஒரு நல்ல செய்தியாகும் .

மக்களின் காலடிக்குச் சென்று கஷ்ட நஷ்டங்களை நேரடியாக கண்டரிந்து தேவைகளை பூர்த்தி செய்து தருவதாக வாக்களித்து வரும் எம் தேசத்தின் மகாத் மாவை நாம் பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது .

எமது அழகிய தீவில் சாந்தியை விரும்பும் போதிக்கும் ஒரு சமூகத்திற்கு மத்தியில் அவர்களது அரவணைப்பில் பல்லாண்டுகள் உறவுகளாய் வாழ்ந்த ஒரு சமூகத்தை அரசியல் கறையான்கள் அரித்துவிடும் முயற்சிகளுக்கு எதிராக ஒன்றே நாம் நாமே ஒருவர் என்ற கோசத்துடன் தேசத்தை கட்டியளுப்ப புறப்பட்டு இன்று ஓராண்டுகளை பூர்த்தி செய்திருக்கிறோம்

ஐயா என்றும் மல்லி என்றும் அண்ணன் தம்பி என்றும் உறவுகளோடு உரிமைகளோடு ஒன்றரக்கழந்து வாழ்ந்த எம் தேசத்தில் மனித நேயம் மேல் எழுந்து வருவதை நாம் விடியும் நாட்களில் கண்டு வருகிறோம் .

மீண்டு எழத்துடிக்கும் கொடிய கறையான்களை இணங்கண்டு இல்லது ஒழிப்போம் பரஸ்பர நம்பிக்கையுடன் இலங்கை மண் ஈன்ற மக்களாக வாழப்பிரார்த்திப்போம் .

மனித நேயமிக்க ஜனாதிபதியை கண்டது இலங்கை

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s