காத்தான்குடி ஜம்இய்யதுல் உலமாவுக்கு பதுரியா ஜமாத்தார் இஸ்லாமிய சமூகசேவைகள் அமைப்பால் ஒரு விழிப்புணர்வு கடிதம்

AM.Farsath

காத்தான்குடி பதுரியா ஜமாத்தார் இஸ்லாமிய சமுக சேவை மன்றம் காத்தான்குடி ஜம்மியாக்கு விடுக்கு உருக்கமான வேண்டுகோள்
10410003_896768873753076_1141126700_n

Advertisements
Image | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s