அறிஞ்சர் பி .ஜைனுல் ஆப்தீன் அவர்களின் இலங்கை வருகையை தடுப்பதில் காத்தான் குடியிலுள்ள இரு இறை நிராகரிப்புக்குளுக்கள் பாது காப்பு அமைச்சிக்கு கடிதம்

PJxஇந்தியாவில் இஸ்லாமிய பிரச்சாரத்தில் ஈட்பட்டுவரும் அறிஞ்சர் பி .ஜைனுல் ஆப்தீன் அவர்களின் இலங்கை வருகையை தடுப்பதில் காதான்குடியிலுள்ள இரண்டு இறைநிராகரிப்பு குழுக்கள் செயற்பட்டதாக தகவல் கசிந்துள்ளது .

மட்டகளப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் எல் .ஏ .எம் ஹிஸ்புல்லாஹ்வின் அவசர வேண்டுகோளுகிணங்க பாதுகாப்பு அமைச்சிக்கு காத்தான்குடி பதுரியாபள்ளிவாயல் நிருவாகத்தின் இலச்சினை பொறிக்கப்பட்ட கடிதமும் தரிக்கத்துள் முப்ளிகூன் அமைப்பினரின் இலச்சினை பொறிக்கப்பட்ட கடிதமும் பாதுகாப்பு அமைச்சிக்கு இராஜாங்க அமைச்சரினால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக தெரியவருகிறது

இது தொடர்பில் பெயர் குறிப்பிடவிரும்பாத ஆதரவாளர் ஒருவர் எமது இணையத்தளத்திற்கு தெரிவித்தார்.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s