காத்தான்குடி ஏத்துக்கள் கடக்கரைஅப்பா கொடிஏற்ற நிகழ்வு முர்தத்துக்களின் தலைமையில் இடம்பெ

காத்தான்குடி பிரதேசத்தில் இந்துத்துவ கொள்கைகளை பிரச்சாரம் செய்து வரும் அப்துர் ரௌஊப் அவனது ஆதரவாளர்களும் அக்கொள்கை சார்ந்த வணக்கவளிபாடுகளை விஸ்தரித்து வருகின்றனர்.

இதன் ஒருபகுதியாக பாமரமக்கள் வாழும் பகுதிகளில் உள்ள மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட இஸ்லாத்திற்கு முரணான கொள்கைகளை மீளவும் கொண்டுவருவதற்கான நடவடிக்கைகளாக இதனை செய்து வருகின்றனர் .

கடற்பகுதியில் இருந்து கரைஒதுங்கிய மரக்கட்டை புதைகப்பட்டு அதற்கு நேற்றிக்கடனாக மனக்குச்சி பன்னீர் தெளிக்கும் நிகழ்வுகள் கடந்த காலங்களில் இடம் பெற்றுவந்தன இதனை முட்டாள் தனமான செயல் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட இளஞ்சர்கள் அங்கிருந்து இதனை இல்லாதொழித்தனர் .

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s