போதுபல சேனாவின் தலைவர் ஞனசார தேரர் ஒரு மன நோயாளி

downloadபொதுபல சேனாவின் தலைவர்  ஞன சார தேரர் ஒரு மன நோயாளிஎன தெரிய வந்துள்ளது முஸ்லிம்கள் தொடர்பாக பலவிதமான அவதூறுப்பிரச்சாரங்களை அரசாங்கத்தின் மறைமுக ஆதரவுடன் மேற்கொண்டு வரும் இத்தேரர் ஒரு மன நோயாளி என அவரின் முக்கிய குடும்ப உறுப்பினர் தெரிவத்துள்ளார் .

இலங்கையில் முஸ்லிகள் மீது அவதூருப்பிரச்சாரங்களையும் அத்துமீறல்களையும் மேற்கொண்டு வரும் இக்குழுவினர் அரசாங்கத்தின் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுள்ளனர் .

இலங்கையில் அமைதியாக வாழும் ஒரு சமூகத்தை முட்டாள் தனமாக தீவிர வாதிகள் என தெரிவித்துள்ள கெளதபாயபாய ராஜபக்ஷ இவர்களை வைத்து திரை மறைவில் பயங்கரவாத செயல்களில் ஈடு பட்டு வருகின்றார்

கடந்த சில மாதங்களாக தனது அதிகாரத்தை வைத்து சிறுபான்மை சமூகங்களை அறிக்கை என்ற பெயரில் அச்சுறுத்தி வருகின்றார் மக்களின் வரிகளில் வாழ்க்கை நடத்தும் இவரின் அறிக்கைகளினால் சிறுபான்மை சமூகங்கள் எரிச்சல் அடைந்துள்ளன.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s