சிரியாமீது ஏவுகணைதாக்குதல்களை மேற்கொள்ள இங்கிலாந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒப்புதல்

thசிரியாவில் அரசபடைகளால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் இரசாயன தாக்குதலைத் தொடர்ந்து அந் நாட்டின் மீது சர்வதேச நாடுகளின் அழுத்தும் அதிகரித்துள்ளது.

நேற்றயதினம் இங்கிலாந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒருங்கிணைந்து விடுத்துள்ள அறிக்கையில் மனிதப் படுகொலைகளை மேற்கொள்ளும் அதிபர் ஆசாத்தின் படைகள் மீது அமெரிக்க கூட்டணியுடன் இணைந்து உடனடியாக ஏவுகணை தாக்குதல்களை மேற்கொள்ளுமாறு வலியுறுத்திக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

சிரியப்படைகள் போராளிகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் இரசாயன குண்டுகளை வீசியதை தொடர்ந்து அங்கு விரைந்துள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பகுப்பாய்வு அதிகாரிகள் சம்பவம் இடம்பெற்ற இடங்களுக்கு சென்று ஆய்வுகளை மேற் கொள்வதற்கான அனுமதியை அரசாங்கம் மறுத்துவந்த நிலையில் தற்போது அனுமதியை வழங்கியுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து சம்பவம் இடம்பெற்ற இடங்களுக்கு சென்று ஆய்வுகளில் ஐக்கிய நாடுகள் சபை அதிகாரிகள் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s