ஜப்னா முஸ்லிம் இணையத்தளம் இலங்கையில் தடை பின்னணியில் ஹிஸ்புல்லாஹ்

download (31)இலங்கையில் ஊடகசுதந்திரத்தை நசுக்கும் தொடரில் ஜப்னா முஸ்லிம் இணையத்தளத்தின் மீதான தடை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக பெளத்த காடையர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட வன்முறைகளை அவ்வப்போது தொடராக எமக்கு வழங்கிவந்த எமது சகோதர இணையத்தளத்தின் மீதான தடையை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் .

இதன் தடைக்கு பின்புலத்தில் செயற்பாட்ட முஸ்லிம் சமூகத்தின் துரோகி கிஷ்புல்லாஹ்வின் செயலுக்கும் எமதுவன்மையானகண்டனத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

Advertisements
This entry was posted in Sri Lanka. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s